به گزارش بهبهان نو به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان، در راستای اجرای ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جلسه آموزشی با موضوع پیشگیری، تشخیص بهنگام و درمان ناباروری در قالب نظام ارجاع و سطح بندی خدمات در روزهای ۱۱ و ۱۷ بهمن ماه در سالن همایش‌های معاونت بهداشت […]

به گزارش بهبهان نو به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان، در راستای اجرای ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جلسه آموزشی با موضوع پیشگیری، تشخیص بهنگام و درمان ناباروری در قالب نظام ارجاع و سطح بندی خدمات در روزهای ۱۱ و ۱۷ بهمن ماه در سالن همایش‌های معاونت بهداشت برگزار شد.

این جلسه آموزشی با هدف آشنایی پرسنل، شامل ماماها و مراقبین سلامت، با راهنمای بالینی و دستورالعمل کشوری مربوطه برگزار شد.

خانم تیزنا، کارشناس جوانی جمعیت، در این جلسه به تشریح اهداف، راهبردهای اجرایی و لزوم اجرای بسته خدمت ماده ۴۲ قانون جوانی جمعیت پرداختند.

همچنین تعاریف ناباروری، سطح بندی خدمات، بیماریابی فعال، ارزیابی گروه هدف، ارجاع به سطوح بالاتر و شاخص‌های پایش و ارزیابی برنامه نیز در این جلسه ارائه شد.