هفتم فروردین، بهبهان میزبان دکتر بهنام شکیبایی   دکتر شکیبایی فرزند بهبهان و از چهره های مطرح و بین المللی دندانپزشکی است، کسی که نامش در کنار پرفسور سمیعی بعنوان یکی از افتخارات حوزه پزشکی ایران، در دنیا می درخشد…   ۷ فروردین تالار آفاق ساعت ۲۰  

هفتم فروردین، بهبهان میزبان دکتر بهنام شکیبایی

 

دکتر شکیبایی فرزند بهبهان و از چهره های مطرح و بین المللی دندانپزشکی است، کسی که نامش در کنار پرفسور سمیعی بعنوان یکی از افتخارات حوزه پزشکی ایران، در دنیا می درخشد…

 

۷ فروردین تالار آفاق ساعت ۲۰