همشهریان عزیز تا رفع کامل مشکل و پایداری کمی و کیفی شبکه آبرسانی، در صورت استشمام بوی نامطبوع، دقایقی شیر آب را باز نگه دارند و پس از حصول اطمینان از آب شرب استفاده کنند.

روابط عمومی آبفا منطقه بهبهان:

در پی گزارش های مردمی از برخی مناطق سطح شهر بهبهان از جمله تختی، بیدبلند و میدان شهید محسنی مبنی بر احساس بوی نامطبوع آب شرب، موضوع به فوریت توسط کارشناسان شبکه بهداشت و امور کیفی آبفا مورد تدقیق و بررسی قرار گرفت.

هم چنین طی بازدیدهای میدانی از آبگیرها و تاسیسات تصفیه خانه آب ضمن اقدام لازم جهت رفع مشکل ، لایروبی و پاکسازی آبگیرها و یگان های تصفیه خانه در دستور کار قرار گرفت.

لذا ضروری است همشهریان عزیز تا رفع کامل مشکل و پایداری کمی و کیفی شبکه آبرسانی، در صورت استشمام بوی نامطبوع، دقایقی شیر آب را باز نگه دارند و پس از حصول اطمینان از آب شرب استفاده کنند.