طی گشت مشترک بازرسی روز یکشنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۳ ادارات جهاد کشاورزی ، صمت ، غله و خدمات بازرگانی ، دانشکده علوم پزشکی ، فرمانداری و اتاق اصناف از واحدهای صنفی نانوایی سطح شهرستان بهبهان یک مورد تخلف کم فروشی کشف و متخلف جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی گردید.   […]

طی گشت مشترک بازرسی روز یکشنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۳ ادارات جهاد کشاورزی ، صمت ، غله و خدمات بازرگانی ، دانشکده علوم پزشکی ، فرمانداری و اتاق اصناف از واحدهای صنفی نانوایی سطح شهرستان بهبهان یک مورد تخلف کم فروشی کشف و متخلف جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی گردید.

 

شهروندان محترم در صورت مشاهده هرگونه تخلف کم فروشی ، گران فروشی ، احتکار ، تقلب و عدم درج قیمت میتوانند گزارش خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت یا با شماره ۱۲۴ تماس حاصل فرمایند.

 

جریمه یک نانوایی متخلف در بهبهان

جریمه یک نانوایی متخلف در بهبهان