پارک‌ها و فضا‌های محل تجمع از امروز مسدود و برق آن‌ها نیز قطع خواهد شد.

♦️پارک‌ها و فضاهای محل تجمع مسدود می‌شوند / تایم کاری ادارات در بهبهان از ۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰ 

Negar ۲۰۲۱۰۳۲۹ ۱۵۰۱۴۷ - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو

?یوسف زمانی اصل فرماندار بهبهان

?پارک‌ها و فضا‌های محل تجمع از امروز مسدود و برق آن‌ها نیز قطع خواهد شد.

 

?به تمام ادرات ابلاغ شده است که کارمندان به صورت یک سوم در محل کار حضور داشته باشند و ساعت کاری نیز از ۸ و۳۰ دقیقه تا ۱۴ و ۳۰ دقیقه است.