به گزارش بهبهان نو به نقل از روابط عمومی اداره کل صمت خورستان؛ طی گشت بازرسی روز شنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳از عمده فروشان سیگار در سطح شهرستان مقدار زیادی سیگار قاچاق کشف و متخلفین جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی گردیدند. گشت های بازرسی اداره صمت همه روزه صبح و […]

به گزارش بهبهان نو به نقل از روابط عمومی اداره کل صمت خورستان؛ طی گشت بازرسی روز شنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳از عمده فروشان سیگار در سطح شهرستان مقدار زیادی سیگار قاچاق کشف و متخلفین جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی گردیدند.

گشت های بازرسی اداره صمت همه روزه صبح و عصر فعال می باشد.