به گزارش بهبهان نو، در بازرسی روز چهارشنبه نهم خردادماه گشت مشترک اداره صمت، جهادکشاورزی، دانشکده علوم پزشکی و اتاق اصناف از واحدهای صنفی نانوایی، ۲ مورد تخلف کشف شده، که متخلفین جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به جهاد کشاورزی دعوت شدند.   شاین ذکر است که گشت های مشترک ادارات صمت، جهادکشاورزی، […]

به گزارش بهبهان نو، در بازرسی روز چهارشنبه نهم خردادماه گشت مشترک اداره صمت، جهادکشاورزی، دانشکده علوم پزشکی و اتاق اصناف از واحدهای صنفی نانوایی، ۲ مورد تخلف کشف شده، که متخلفین جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به جهاد کشاورزی دعوت شدند.

 

شاین ذکر است که گشت های مشترک ادارات صمت، جهادکشاورزی، دانشکده علوم پزشکی، اتاق اصناف و فرمانداری مطابق برنامه زمان بندی شده در حال اجراست.

 

واحدهای صنفی نانوایی در صورت عدم رعایت ساعت کاری و تعطیلی بدون هماهنگی و مجوز از کارگروه آرد و نان، با کسر سهمیه آرد و برخوردهای قانونی مواجه خواهند شد.

 

شهروندان محترم در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی اعم از گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار و عدم درج قیمت میتوانند گزارش خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت یا با شماره ۱۲۴ گزارش دهند.

 

قره داغ شدن ۲ نانوایی متخلف در گشت مشترک اصناف

قره داغ شدن ۲ نانوایی متخلف در گشت مشترک اصناف