محمد خانچی، معاون عمرانی استانداری خوزستان گفت: با توجه به هشدار قرمز هواشناسی در خصوص افزایش دمای بالای ۵٠ درجه، در راستای سلامت مردم و با هدف کمک به پایداری شبکه برق، ساعت کار ادارات در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده از ساعت ۶ تا ١١ خواهد بود.   وی افزود کارمندان باقی ساعت […]

محمد خانچی، معاون عمرانی استانداری خوزستان گفت: با توجه به هشدار قرمز هواشناسی در خصوص افزایش دمای بالای ۵٠ درجه، در راستای سلامت مردم و با هدف کمک به پایداری شبکه برق، ساعت کار ادارات در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده از ساعت ۶ تا ١١ خواهد بود.

 

وی افزود کارمندان باقی ساعت کاری را به صورت دور کاری سپری خواهند کرد.