کلیه ادارات استان خوزستان به علت پدیده گرد و خاک شدید در روز سه شنبه مورخه 1401/4/14 تعطیل اعلام شدند

فوری / ادارات خوزستان تعطیل شد

اشرفی مدیر کل سازمان محیط زیست استان:

کلیه ادارات استان خوزستان به علت پدیده گرد و خاک شدید در روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۱/۴/۱۴ تعطیل اعلام شدند