فرماندار شهرستان بهبهان از لوزم توجه آموزش و پرورش شهرستان به سلامت دانش آموزان از طریق قراردادن «شرط واکسیناسیون دانش آموزان و والدینشان در مقابل کرونا در زمان ثبت‌نام مدارس» خبرداد.

فرماندار بهبهان: ثبت‌نام مدارس منوط به واکسیناسیون کرونا دانش آموزان شود

فرماندار بهبهان: ثبت‌نام مدارس منوط به واکسیناسیون کرونا دانش آموزان شود

بهبهان نو – دکتر عیدی پور فرماندار شهرستان بهبهان در جلسه ستاد کرونای شهرستان ضمن تاکید به «دریافت دوز تکمیلی واکسن کرونا توسط کارمندان ادارات» از لوزم توجه آموزش و پرورش شهرستان به سلامت دانش آموزان از طریق قراردادن «شرط واکسیناسیون دانش آموزان و والدینشان در مقابل کرونا در زمان ثبت‌نام مدارس» خبرداد.