بخش ICU_PICU بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی زنان و زایمان فریده بهبهانی به دستگاه اکوکاردیوگرافی مجهز شد.

بخش ICU PICU بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی زنان و زایمان فریده بهبهانی به دستگاه اکوکاردیوگرافی - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نوبه گزارش بهبهان نو به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم شریف بهبهان و آغاجاری با پیگیری و تلاش های مستمر محمدطلا مظلومی و با همکاری و تلاش های ریاست دانشکده علوم پزشکی بهبهان، معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی بهبهان، معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی بهبهان، ریاست و مجموعه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی زنان و زایمان فریده بهبهانی، بخش ICU_PICU بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی زنان و زایمان فریده بهبهانی به دستگاه اکوکاردیوگرافی مجهز شد.

اکو کاردیوگرافی در تشخیص انواع گوناگون بیماری‌های اکتسابی و مادرزادی قلب و عروق از قبیل بیماری‌های عروق کرونر، بیماری‌های دریچه‌ای، سوراخ‌های مادرزادی قلب، بیماری‌های پرده پریکارد، پرفشار خونی ریوی و نارسایی قلبی کاربرد دارد و با استفاده از این روش می‌توان نمای دقیقی از حفره های قلب، دریچه ها و عروق منتهی به قلب را به دست آورد.