با اقدامات حمایتی پزشک همراه و کارشناسان فوریت‌های پزشکی نوزاد دختر در آمبولانس فوریت‌های پزشکی به دنیا آمد و پس از انجام اقدامات درمانی لازم در سلامت کامل به بیمارستان زنان فریده بهبهانی منتقل شدند.

مهرداد سنا سرپرست اداره اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشکده علوم پزشکی بهبهان:
در پی تماس همراهان مادر باردار در ساعت ۱۹ مورخ ۹ فروردین ماه ۱۴۰۲ از روستای لنگیرات (سردشت زیدون) به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ بهبهان مبنی بر شروع درد‌های زایمانی و نیاز فوری مادر باردار به خدمات اورژانس پیش بیمارستانی ضمن ارائه آموزش‌های لازم به صورت تلفنی توسط کارشناسان مرکز ارتباطات (دیسپچ) تیم اورژانس جاده‌ای برای رسیدگی به مادر باردار از نزدیک ترین پایگاه اورژانس جاده‌ای اعزام شد.

با تشخیص کارشناسان فوریت‌های پزشکی و با توجه به وضعیت اورژانسی مادر باردار، از پزشک درمانگاه لنگیرات نیز جهت حضور بر بالین مادر و همراهی با تیم اورژانس تا بیمارستان زنان و زایمان دعوت به عمل آمد.

در ۵ کیلومتری بهبهان دردهای زایمانی مادر باردار تشدید شد که به تشخیص و صلاحدید پزشک همراه، آمبولانس متوقف و عملیات زایمان با اقدامات حمایتی توسط پزشک همراه و کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی تسهیل گردید.

با اقدامات حمایتی پزشک همراه و کارشناسان فوریت‌های پزشکی نوزاد دختر در آمبولانس فوریت‌های پزشکی به دنیا آمد و پس از انجام اقدامات درمانی لازم در سلامت کامل به بیمارستان زنان فریده بهبهانی منتقل شدند.

در این مأموریت سرکار خانم دکتر حیدری پزشک درمانگاه لنگیرات و کارشناسان شیفت اورژانس پیش بیمارستانی آقایان حمیدرضا غنایی ‌و محمدرضا سبزبلوچی بر بالین مادر و نوزاد حضور داشتند.

 

اولین نوزاد عجول سال ۱۴۰۲ در آمبولانس فوریت‌های پزشکی شهرستان بهبهان - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو