دست گلی دیگر از مدیریت شهری بهبهان 08 مهر 1400

دست گلی دیگر از مدیریت شهری بهبهان

اینجا خیابان منتهی به میدان شهرک صنعتی است و وضعیت حفاری بدون علامت رها شده که یک خانواده را به مرز مرگ نزدیک کرد

شهروند خبرنگار - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
چیزی یافت نشد !