تذکر به متولیان انتخابات بهبهان 06 فروردین 1400

انتخابات شورای شهر ۱۴۰۰ بهبهان
تذکر به متولیان انتخابات بهبهان

متولیان امر انتخابات باید امانت دار باشند و نگذارند اتفاقاتی خارج از قانون و اخلاق رخ دهد

سیاسی
چیزی یافت نشد !