کسب دیپلم افتخار بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو ۱۴۰۱ توسط دختر بهبهانی آناهید آموزش ۱۱ تیر ۱۴۰۱

کسب دیپلم افتخار بیست و چهارمین دوره جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو ۱۴۰۱ توسط دختر بهبهانی آناهید آموزش

آناهید آموزش، دختر ۱۰ ساله بهبهانی با درخشش جهانی و کشوری در مجامع علمی، فرهنگی و هنری افتخارات ارزشمندی از جمله موارد زیر را کسب کرده است:

بازگشایی حضوری مدارس از آبان ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

سرپرست وزارت آموزش و پرورش
بازگشایی حضوری مدارس از آبان

آموزش و پرورش - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو
چیزی یافت نشد !