پلمب دو واحد نانوایی و یک اغذیه فروشی در بهبهان 16 مهر 1399

معاون اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بهبهان
پلمب دو واحد نانوایی و یک اغذیه فروشی در بهبهان

معاون اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بهبهان از پلمب دو واحد نانوایی و یک اغذیه فروشی بدلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در بهبهان خبر داد.

اقتصادی
چیزی یافت نشد !