پیش بینی افزایش فوتی های کرونا در خوزستان برای روزهای آینده 19 مهر 1399

دکتر فرهاد ابول نژادیان
پیش بینی افزایش فوتی های کرونا در خوزستان برای روزهای آینده

با شرایط پیش آمده، پیش بینی می شود برای چند روز آینده آمار فوتی های کرونا در استان افزایش پیدا کند.

اهواز
چیزی یافت نشد !