با توجه به بررسی نقشه‌های هواشناسی از اوایل وقت فردا یک شنبه لغایت اوایل وقت سه شنبه ۱۰ بهمن احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی پیش بینی می‌شود

مدیر کل هواشناسی خوزستان:

با توجه به بررسی نقشه‌های هواشناسی از اوایل وقت فردا یک شنبه لغایت اوایل وقت سه شنبه ۱۰ بهمن احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی پیش بینی می‌شود.
این پدیده در مناطق جنوبی، مرکزی، غربی و جاده مواصلاتی فعال خواهد بود.
توصیه می‌شود تمهیدات لازم جهت کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از کاهش دید افقی، افزایش رطوبت و مه، احتیاط در صعود به ارتفاعات و جلوگیری از سفر‌های غیر ضروری انجام شود.