طبق توافق ستاد کل نیروهای مسلح با رئیس مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه، میانگین خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه خواهد رسید، یعنی حداقل ۳ ماه از خدمت تمامی سربازان کاهش پیدا می‌کند

دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس:

طبق توافق ستاد کل نیروهای مسلح با رئیس مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه، میانگین خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه خواهد رسید، یعنی حداقل ۳ ماه از خدمت تمامی سربازان کاهش پیدا می‌کند