مصوبه رایگان شدن خدمات سرپایی و بستری شیرخواران و کودکان زیر ۷ سال شماره نامه: ۲۲۷۱۵۳ ات ۶۲۲۷۳ هـ تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور به نقل از […]

مصوبه رایگان شدن خدمات سرپایی و بستری شیرخواران و کودکان زیر ۷ سال

شماره نامه: ۲۲۷۱۵۳ ات ۶۲۲۷۳ هـ
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور

به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان، هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۸ به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تصویب کرد:

۱- در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۲ کلیه خدمات سرپایی و بستری شیرخواران و کودکان زیر هفت سال به استثنای داروی سرپایی و استفاده از مجموعه ابزار (کیت) تولید داخل غربالگری نوزادان در مراجعه به مراکز دولتی دانشگاهی رایگان میباشد سازمانهای بیمه گر پایه مکلفند صد درصد (۱۰۰) تعرفه دولتی برای خدمات سرپایی و سرپایی فوریتهای پزشکی اورژانس شامل معاینه (ویزیت) آزمایشگاه، تصویربرداری و توانبخشی و همچنین خدمات بستری و بستری فوریتهای پزشکی اورژانس را پرداخت نمایند.

۲- مابه التفاوت هزینه دارو و ملزومات پزشکی تا سقف مورد تعهد سازمان‌های بیمه گر پایه و همچنین خدمات فاقد پوشش بیمه پایه که جنبه درمانی دارند خدمات ستاره دار از محل ردیف (۳۷) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و اعتبارات مصوب مربوط، تأمین می‌شود.

محمد مخبر _ معاون اول رییس جمهور