به گزارش بهبهان نو به نقل از وبدا بهبهان، نمایشگاه غرفه جوانی جمعیت و تشکیل ایستگاه سلامت در دانشگاه خاتم الانبیاء برگزار شد

به گزارش بهبهان نو به نقل از وبدا بهبهان، نمایشگاه غرفه جوانی جمعیت و تشکیل ایستگاه سلامت در دانشگاه خاتم الانبیاء برگزار شد