با اعلام نتایج تفکیکی مناطق و نواحی استان خوزستان دانش آموزان بهبهانی با راهیابی ۶۰ دانش آموز به مرحله دوم موفق به کسب رتبه اول و دانش آموزان ناحیه ۴ با با ۲۷ و ناحیه ۱ با ۱۶ راهیافته رتبه های بعدی استان خوزستان را کسب کردند.

حسین آقاجری مدیر آموزش و پرورش بهبهان:

المپیاد‌های علمی دانش‌آموزی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از هفت بهمن ماه با رقابت داوطلبان آغاز شد و تا ۱۳ بهمن ماه ادامه داشت.

المپیادهای علمی کشوری در سال ۱۴۰۲ در ۱۴ رشته توسط سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان برگزار می شود که برای رقابت در آن دانش آموزان باید با شناخت منابع و مطالعه صحیح آن ها آمادگی کاملی برای رقابت با سایر استعداد های درخشان پیدا کنند.

با اعلام نتایج تفکیکی مناطق و نواحی استان خوزستان دانش آموزان بهبهانی با راهیابی ۶۰ دانش آموز به مرحله دوم موفق به کسب رتبه اول و دانش آموزان ناحیه ۴ با با ۲۷ و ناحیه ۱ با ۱۶ راهیافته رتبه های بعدی استان خوزستان را کسب کردند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهبهان در پایان کسب این موفقیت را به جامعه ی تعلیم و تربیت شهرستان، مدیران مدارس طلایه داران شهید ناصری(۴۹دانش آموز)، رسول اکرم(ص)(۱ دانش آموز)، شاهد جواهر بهبهانی(۱دانش آموز)، فرهیختگان(۷ دانش آموز)و فرزانگان مهندس دادپور(۲ دانش آموز) و مصطفی فوادی استاد راهنما، دبیران دانش آموزان افتخار آفرین، دانش آموزان برگزیده و خانواده هایشان تبریک گفت و برای آنها در مرحله دوم آرزوی موفقیت کرد.