شوخوس بهبهان به عنوان سنت گردشگری بومی با آداب خاص خود به عنوان یک ایده متفاوت ظرفیت این را دارد که به عنوان هتل شوخوس تبدیل به یک برند گردشگری خاص در جنوب کشور شود.

بهبهان نو – خلاقیت و نوآوری وجه تمایز موفقیت‌های اقتصادی بوده است؛ همواره بهبهان مستعد یک جهش بزرگ در حوزه اقتصاد گردشگری بوده اما عدم خلاقیت و عدم ریسک پذیری در بهبهان دو عامل کلیدی در محقق نشدن این ظرفیت مغفول بوده است.

در دهه اخیر تعداد زیادی توانسته‌اند با دستان خالی با کمی خلاقیت، اقتصاد بومی خود را بر پایه گردشگری با ساده‌ترین ایده‌ها و امکانات پایه گذاری کنند.

هتل‌های کپری، سیاه چادرهای عشایر و مضیف‌های عربی از جمله این خلاقیت‌ها بوده که متولیان این هتل‌های بومی توانسته‌اند پای گردشگران بیشماری داخلی و خارجی به این مکان‌ها را باز کنند.

شوخوس بهبهان به عنوان سنت گردشگری بومی با آداب خاص خود به عنوان یک ایده متفاوت ظرفیت این را دارد که به عنوان هتل شوخوس تبدیل به یک برند گردشگری خاص در جنوب کشور شود.

مناطق خائیز و تنگ تکاب می‌توانند به عنوان پایلوت اجرای این ایده به گردشگران معرفی شود، لذا اداره میراث فرهنگی و گردشگری، دوستداران طبیعت، دهیاری‌ها و بخشداری‌های بهبهان می‌توانند این ایده را با کمترین سرمایه اجرایی و یک منبع درآمد پایدار را ایجاد نمایند. تا چه در نظر آید…

مدیر مسئول بهبهان نو