معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی بهبهان از شهروندان خواست مشکلات بهداشتی را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش داده تا کارشناسان بهداشت در اسرع وقت موضوع را بررسی نمایند.

به گزارش بهبهان نو به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان، دکتر امیرحسین روزبه معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی بهبهان از پلمب یک واحد نانوایی بدلیل استفاده از افزودنی های غیرمجاز (جوش شیرین) در نان های تولیدی خود خبر داد.

دکتر روزبه افزود: استفاده از جوش شیرین در خمیر و نان ضررهای زیادی برای سلامت داشته و در دراز موجب ببماری خواهد شد.

وی در ادامه بیان داشت: در همین راستا و با نظارت مستمر کارشناسان گروه بهداشت محیط و کار معاونت بهداشت پس از انجام نمونه برداری از نان های پخت شده در نانوایی های سطح شهرستان، نمونه ارسالی به آزمایشگاه ارسال و با دریافت جوابیه آزمایش مشاهده شد یک واحد نانوایی در نان های تولیدی خود از جوش شیرین استفاده کرده، که سریعا محل مذکور پلمب و پرونده متصدی به مرجع قضایی ارسال شد.

دکتر روزبه با تاکید بر اینکه کارشناسان بهداشت محیط جهت افزایش و بهبود کیفیت نان بعنوان قوت غالب شهروندان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند بود گفت: نظارت های بهداشتی در ساعات اداری، غیراداری و روزهای تعطیل طبق روال همیشه ادامه خواهد داشت و با کسبه و صنوفی که مغایر با قوانین بهداشتی رفتار می کنند، طبق قانون برخورد خواهد شد.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی بهبهان در پایان از شهروندان خواست مشکلات بهداشتی را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش داده تا کارشناسان بهداشت در اسرع وقت موضوع را بررسی نمایند.

 

پلمب یک واحد نانوایی بدلیل استفاده از افزودنی های غیرمجاز (جوش شیرین) در نان های تولیدی توسط کارشناسان بهداشت دانشکده علوم پزشکی بهبهان