به گزارش پایگاه خبری بهبهان نو شاخص کیفی هوای بهبهان ۱۱۶ بوده و هوای بهبهان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

♦️هوای بهبهان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس

 

🔺به گزارش پایگاه خبری بهبهان نو شاخص کیفی هوای بهبهان ۱۱۶ بوده و هوای بهبهان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

Negar ۲۰۲۱۰۳۲۷ ۱۸۵۱۵۱

🔺بر این اساس بیماران قلبی، ریوی، زنان باردار، سالمندان، کودکان،  بیماران مبتلا به دیابت و آسم، بهتر است تا حد امکان از تردد در فضای آزاد اجتناب کنند.