حادثه دلخراش سقوط دختر بچه ۱۲ ساله در چاه، هشداری جدی برای مسئولان است تا نسبت به ایمن‌سازی قنات‌ها و چاه‌های رها شده اقدام عاجل کنند تا از تکرار چنین فاجعه‌هایی جلوگیری شود.

بهبهان نو – چند روزی است که خبر سقوط دلخراش دختر بچه ۱۲ ساله در یکی از قنات‌های عمیق و بدون حفاظ اطراف سد آریوبرزن بهبهان، مردم این شهرستان را در شوک و غم فرو برده است. این حادثه که منجر به کما رفتن و آسیب‌های شدید جسمانی به این کودک معصوم شده است، بار دیگر زنگ خطر ناامنی قنات‌های رها شده در بهبهان را به صدا درآورد.
در حالی که رسانه‌های محلی بهبهان بارها در خصوص خطرات جانی قنات‌های عمیق و بدون حفاظ این شهرستان هشدار داده بودند، اما تاکنون هیچ اقدام جامعی برای ایمن‌سازی و رفع خطر از این چاه‌های مرگبار صورت نگرفته است.
این حادثه غم‌انگیز سؤالی مهم را در ذهن مردم بهبهان ایجاد کرده است: مقصر اصلی این اتفاق ناگوار چه کسی است؟ و چه ارگانی باید پاسخگوی خانواده این کودک معصوم و مردم نگران شهر بهبهان باشد؟
حادثه دلخراش سقوط دختر بچه ۱۲ ساله در چاه، هشداری جدی برای مسئولان است تا نسبت به ایمن‌سازی قنات‌ها و چاه‌های رها شده اقدام عاجل کنند تا از تکرار چنین فاجعه‌هایی جلوگیری شود.

سقوط دختر بچه ای ۱۲ ساله در چاه های اطراف منطقه سد آریوبرزن بهبهان

سقوط دختر بچه ای ۱۲ ساله در چاه های اطراف منطقه سد آریوبرزن بهبهان