فعالیت ادارات غیر ضرور با ۱۰ درصد ظرفیت و ادارات ضرور حداکثر با یک سوم حضور پرسنل در شهرهای قرمز و نارنجی باید باشد.

♦️دورکاری کارکنان ادارات خوزستان تمدید شد

 

👤دکتر فرهاد ابول‌نژادیان

🔺فعالیت ادارات غیر ضرور با ۱۰ درصد ظرفیت و ادارات ضرور حداکثر با یک سوم حضور پرسنل در شهرهای قرمز و نارنجی باید باشد.

 

🔺سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری ناشی از ویروس کرونا افزود: ساعت کاری ادارات در شهرهای قرمز و نارنجی تا اطلاع ثانوی از ۸:۳۰ تا ۱۳ می باشد.