فعالیت ادارات غیر ضرور با ۱۰ درصد ظرفیت و ادارات ضرور حداکثر با یک سوم حضور پرسنل در شهرهای قرمز و نارنجی باید باشد.

♦️دورکاری کارکنان ادارات خوزستان تمدید شد

 

?دکتر فرهاد ابول‌نژادیان

?فعالیت ادارات غیر ضرور با ۱۰ درصد ظرفیت و ادارات ضرور حداکثر با یک سوم حضور پرسنل در شهرهای قرمز و نارنجی باید باشد.

 

?سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری ناشی از ویروس کرونا افزود: ساعت کاری ادارات در شهرهای قرمز و نارنجی تا اطلاع ثانوی از ۸:۳۰ تا ۱۳ می باشد.