سید ولی الله موسوی از اداره صنعت، معدن و تجارت خواست بسته‌بندی‌های غیرمجاز نان که مجوزی از بهداشت، استاندارد و دیگر نهادهای مربوطه ندارند را در راستای رعایت بهداشت شهروندان جمع آوری کنند.

مجوز نانوایی‌هایی که در مهلت مقرر کیفیت نان را ارتقا ندهند باطل خواهد شد

سید ولی الله موسوی فرماندار شهرستان بهبهان در نشست شورای آرد و نان بهبهان بیان کرد: دستگاه‌های مرتبط با حوزه نان در یک مهلت مقرر باید کیفیت نان را به حد قابل قبول برسانند زیرا در وضعیت فعلی رضایت از کیفیت نان در بین شهروندان پایین است.
وی ادامه داد: بازرسی‌ها باید به صورت مداوم از نانوایی‌ها انجام و ظرف مدت یکماه نانوایانی که نان بی‌کیفیت پخت می‌کنند شناسایی و معرفی شوند.
این مقام مسئول تأکید کرد: مجوز نانوایی‌هایی که در مهلت مقرر کیفیت نان پخت شده را ارتقا ندهند باطل خواهد شد.
فرماندار بهبهان اتحادیه نانوایان را ملزم کرد آموزش را جدی بگیرند و ضمن ارایه آموزش‌های لازم به تمام کارکنان نانوایی‌ها، صدور مجوز نانوایی به کسب آموزش و مهارت از اداره فنی و حرفه‌ای منوط شود.
سید ولی الله موسوی از اداره صنعت، معدن و تجارت خواست بسته‌بندی‌های غیرمجاز نان که مجوزی از بهداشت، استاندارد و دیگر نهادهای مربوطه ندارند را در راستای رعایت بهداشت شهروندان جمع آوری کنند.

مجوز نانوایی‌هایی که در مهلت مقرر کیفیت نان را ارتقا ندهند باطل خواهد شد

مجوز نانوایی‌هایی که در مهلت مقرر کیفیت نان را ارتقا ندهند باطل خواهد شد