به گزارش بهبهان نو به نقل از  روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان، اعضای هیئت اجرایی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان بهبهان مشخص شدند. سید ولی الله موسوی فرماندار شهرستان بهبهان پس از برگزاری اولین جلسه هیئت اجرایی انتخابات گفت در راستای اجرای دستورالعمل آغاز فرایند انتخابات، آقایان افشین اسدیان، مسعود محامدپور،شاهرخ نوریان، محمد […]

به گزارش بهبهان نو به نقل از  روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان، اعضای هیئت اجرایی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان بهبهان مشخص شدند. سید ولی الله موسوی فرماندار شهرستان بهبهان پس از برگزاری اولین جلسه هیئت اجرایی انتخابات گفت در راستای اجرای دستورالعمل آغاز فرایند انتخابات، آقایان افشین اسدیان، مسعود محامدپور،شاهرخ نوریان، محمد پرندک،محمدرضا رفیع، سیف الله تبریزی، امیر حسین رشیدی مقدم و علی اکبر فتحی به عنوان معتمدین و اعضای حقیقی و فرماندار شهرستان بهبهان، دادستان شهرستان، رییس دادگستری شهرستان،رییس اداره ثبت احوال و نماینده شورای اسلامی شهرستان به عنوان اعضای حقوقی ترکیب هیئت اجرایی انتخابات را تشکیل خواهند داد.

 

اعضای هیئت اجرایی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در شهرستان بهبهان مشخص شدند

اعضای هیئت اجرایی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در شهرستان بهبهان مشخص شدند