به گزارش بهبهان نو به نقل  روابط عمومی آموزش و پرورش بهبهان ، حسین آقاجری مدیر آموزش و پرورش بهبهان در حکمی عبدالله عباسیانی نسب را به سمت کارشناس مسئول واحد سنجش و ارزشیابی تحصیلی اداره آموزش و پرورش بهبهان منصوب کرد.   گفتنی است عباسیانی نسب دارای ۲۶ سابقه آموزشی و فرهنگی می باشد. […]

به گزارش بهبهان نو به نقل  روابط عمومی آموزش و پرورش بهبهان ، حسین آقاجری مدیر آموزش و پرورش بهبهان در حکمی عبدالله عباسیانی نسب را به سمت کارشناس مسئول واحد سنجش و ارزشیابی تحصیلی اداره آموزش و پرورش بهبهان منصوب کرد.

 

گفتنی است عباسیانی نسب دارای ۲۶ سابقه آموزشی و فرهنگی می باشد. همچنین وی سابقه ی ۱۵ سال فعالیت به عنوان کارشناس سنجش و مدیریت و معاونت مدارس تیزهوشان را در کارنامه کاری خود دارد.

 

در پایان نیز از زحمات  خسرو زارع کاظمی که بعد از ۳۵ سال سابقه خدمت و ۲۰ سال تصدی پست کارشناس مسئولی سنجش و ارزشیابی تحصیلی به افتخار بازنشستگی نایل امده اند تقدیر شد.

 

مسئول واحد سنجش و ارزشیابی تحصیلی اداره آموزش و پرورش بهبهان منصوب شد

مسئول واحد سنجش و ارزشیابی تحصیلی اداره آموزش و پرورش بهبهان منصوب شد