به گزارش بهبهان نو نخستین همایش شهر، میراث، هویت با محوریت بررسی آثار بافت شهری واجد ارزش ونقش تصمیم سازی مسئولین شهری و شهروندان درقبال آثارموجود و… با سخنرانی دکتر سجاد معمار دزفولی و استاد صادق پیروی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان (رشته معماری) و اداره میراث فرهنگی برای اولین بار با حضور […]

به گزارش بهبهان نو نخستین همایش شهر، میراث، هویت با محوریت بررسی آثار بافت شهری واجد ارزش ونقش تصمیم سازی مسئولین شهری و شهروندان درقبال آثارموجود و… با سخنرانی دکتر سجاد معمار دزفولی و استاد صادق پیروی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان (رشته معماری) و اداره میراث فرهنگی برای اولین بار با حضور مسئولین و دانشجویان معماری صبح روز سه شنبه ۸ خردادماه در تالارآفاق بهبهان برگزارشد.