فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان از اجرای طرح ضربتی برخورد با موتورسیکلت سواران بدون پلاک و خودروهای متخلف و مزاحم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش بهبهان نو به نقل از معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان بهبهان، فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان از اجرای طرح ضربتی برخورد با موتورسیکلت سواران بدون پلاک و خودروهای متخلف و مزاحم در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ستاد کاظم نیسی در تشریح این خبر اظهار داشت: با هدف برخورد با خودرو و موتورسیکلت سواران متخلف که با انجام آلودگی صوتی، مخدوش کردن پلاک و تغییر در ارکان خودرو باعث نارضایتی شهروندان شده بودند، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرستان بهبهان به مرحله اجراء گذا شته شد.

وی با اشاره به اینکه برخورد با خاطیان حوزه ترافیک مطالبه جدی مردم از پلیس است ، اضافه کرد:این طرح با حضور فعال یگان های انتظامی وراهور در سطح شهرستان اجراء شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان اظهار کرد:توقیف تعداد ۸ دستگاه خودرو و ۱۸ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف از دستاوردهای اجرای این طرح بوده است.

این مقام انتظامی هدف از اجرای این گونه طرح‌ها را افزایش نظم و آرامش و جلب رضایتمندی مردم عنوان کرد و گفت: شناسائی، اعمال قانون و توقیف خودروهای فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دارای تغییر در ارکان و آلودگی صوتی و راکبان موتورسیکلت های متخلف و مزاحم که موجب برهم زدن آرامش و آسایش مردم شود بدون اغماض به صورت مستمر ادامه خواهد داشت

 

اجرای طرح ضربتی برخورد با موتورسیکلت سواران بدون پلاک و خودروهای متخلف در شهرستان بهبهان

اجرای طرح ضربتی برخورد با موتورسیکلت سواران بدون پلاک و خودروهای متخلف در شهرستان بهبهان