منتخب مردم بهبهان در مجلس دوازدهم گفت: رژیم کودک‌کش صهیونیستی با جنایتی که در رفح انجام داد به جهان نشان داد که هیچ‌گونه تعهد و پایبندی به حقوق انسان‌ها ندارد.

محمدطلا مظلومی، ضمن محکومیت جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در رفح، بیان کرد: رژیم کودک کش اسرائیل نسبت به مردم بی گناه رفح ظلم و جنایتی انجام داد که در تاریخ بشریت مانند آن وجود ندارد. این رژیم کودک کش به صغیر و کبیر در رفح و غزه رحم نکردند. همه را به آتش کشیدند. نه تنها خانه ها و منازل امروز حتی پناهگاه این مردم مظلوم را به خاک و خون کشیدند.

وی در ادامه اظهار کرد: از مجامع بین المللی، همه اصحاب رسانه و مطبوعات و همه آزادی خواهان جهان و همه افرادی که حس انسانیت دارند، انتظار می رود ضمن محکومیت این جنایت برای احقاق حق مرم مظلوم غزه و رفح از همه توانمندی ها و ابزارهایی که در دست دارند استفاده کنند.

منتخب مردم بهبهان در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: جامعه بشری باید بداند که این رژیم کودک کش هیچ گونه تعهد و پایبندی به حقوق بشر و حقوق انسان ها ندارند. صرفا برای رسیدن به اهداف دنیایی خود از حقوق بشر سخن می گویند اما در عمل هیچ گونه باوری به حقوق انسان ها ندارند. جامعه جهانی باید برای توقف این جنایات یک‌دست در مقابل این رژیم کودک کش بایستد.