به گزارش بهبهان نو، سحرگاه روز جمعه ۱۱ خردادماه ۲ دوچرخه سوار که در حال رکابزنی در مسیر جاده قدیم اهواز (شیرعلی) بودند، دچار حادثه رانندگی شده که متاسفانه در لحظه تصادف حال یکی از آن ها وخیم گزارش شده است.   با حضور آمبولانس فوریت های پزشکی بهبهان در محل حادثه، مصدومین به بیمارستان […]

به گزارش بهبهان نو، سحرگاه روز جمعه ۱۱ خردادماه ۲ دوچرخه سوار که در حال رکابزنی در مسیر جاده قدیم اهواز (شیرعلی) بودند، دچار حادثه رانندگی شده که متاسفانه در لحظه تصادف حال یکی از آن ها وخیم گزارش شده است.

 

با حضور آمبولانس فوریت های پزشکی بهبهان در محل حادثه، مصدومین به بیمارستان منتقل شدند.