به گزارش بهبهان نو ، روز چهارشنبه، ۹ خردادماه اولین جلسه مناسب سازی و شورای سالمندی بهزیستی بهبهان، با حضور معاون عمرانی فرمانداری بهبهان، رئیس بهزیستی شهرستان بهبهان و ادارات عضو کمیته مناسب سازی، به میزبانی فرمانداری برگزار شد.  یلدا قنواتی رئیس بهزیستی شهرستان بهبهان در این جلسه بر اهمیت مناسب سازی و اصلاح مبلمان […]

به گزارش بهبهان نو ، روز چهارشنبه، ۹ خردادماه اولین جلسه مناسب سازی و شورای سالمندی بهزیستی بهبهان، با حضور معاون عمرانی فرمانداری بهبهان، رئیس بهزیستی شهرستان بهبهان و ادارات عضو کمیته مناسب سازی، به میزبانی فرمانداری برگزار شد.

 یلدا قنواتی رئیس بهزیستی شهرستان بهبهان در این جلسه بر اهمیت مناسب سازی و اصلاح مبلمان شهری جهت تردد آسان و در دسترس بودن خدمات شهری برای عموم شهروندان و به ویژه افراد دارای معلولیت تاکید کرد.

برگزاری اولین جلسه مناسب سازی و شورای سالمندی در بهبهان

برگزاری اولین جلسه مناسب سازی و شورای سالمندی در بهبهان