به گزارش بهبهان نو به نقل از غلامرضا فرجی رییس اداره منابع طبیعی شهرستان بهبهان از آغازعملیات احداث آتش برجهت جلوگیری ازسرایت آتش به مراتع و کوهستانهای شهرستان بهبهان خبر داد : باپیگیریهای صورت گرفته ازابتدای جاده روشمهرتاتنک نیده، خاییز، علمدار، تنگ شیخ وچمران از توابع بخش مرکزی شهرستان بهبهان که طبق آمار سنواتی جز […]

به گزارش بهبهان نو به نقل از غلامرضا فرجی رییس اداره منابع طبیعی شهرستان بهبهان از آغازعملیات احداث آتش برجهت جلوگیری ازسرایت آتش به مراتع و کوهستانهای شهرستان بهبهان خبر داد :

باپیگیریهای صورت گرفته ازابتدای جاده روشمهرتاتنک نیده، خاییز، علمدار، تنگ شیخ وچمران از توابع بخش مرکزی شهرستان بهبهان که طبق آمار سنواتی جز مناطق بحرانی از نظر حریق می باشدبطول ۳۵کیلومتروباهمکاری فرماندار، پالایشگاه هلدینگ خلیج فارس، محیط بانان منطقه حفاظت شده وریس هیئت کوهنوردی و تحت نظارت فرمانده یگان حفاظت این اداره درحال اجرامیباشد. فرجی گفت:

پیش بینی میشود مدت اجرای این عملیات بین یکهفته تا ۱۰ روز باشد.

 

آغازعملیات احداث آتش برجهت جلوگیری ازسرایت آتش به مراتع و کوهستان های شهرستان بهبهان

آغازعملیات احداث آتش برجهت جلوگیری ازسرایت آتش به مراتع و کوهستان های شهرستان بهبهان

آغازعملیات احداث آتش برجهت جلوگیری ازسرایت آتش به مراتع و کوهستان های شهرستان بهبهان

آغازعملیات احداث آتش برجهت جلوگیری ازسرایت آتش به مراتع و کوهستان های شهرستان بهبهان