به گزارش بهبهان نو به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان، سیدولی الله موسوی فرماندار شهرستان بهبهان و محمدطلا مظلومی نماینده مردم شریف بهبهان در مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل شرکت ملی حفاری خوزستان دیدار و در خصوص مسئولیت های اجتماعی این شرکت در حوزه جغرافیایی شهرستان و نحوه اختصاص آن گفتگو کردند.  

به گزارش بهبهان نو به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان، سیدولی الله موسوی فرماندار شهرستان بهبهان و محمدطلا مظلومی نماینده مردم شریف بهبهان در مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل شرکت ملی حفاری خوزستان دیدار و در خصوص مسئولیت های اجتماعی این شرکت در حوزه جغرافیایی شهرستان و نحوه اختصاص آن گفتگو کردند.

 

فرماندار شهرستان بهبهان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل شرکت ملی حفاری خوزستان 2 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو فرماندار شهرستان بهبهان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل شرکت ملی حفاری خوزستان 3 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو فرماندار شهرستان بهبهان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل شرکت ملی حفاری خوزستان 4 - پایگاه خبری تحلیلی بهبهان نو