به گزارش بهبهان نو به نقل از  روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بهبهان صبح شنبه ۱۲خرداد ماه ۱۴۰۳ با حضور حسین آقاجری مدیر آموزش و پرورش بهبهان، جمشید شجاعی معاون آموزش متوسطه، عبدالله عباسیانی نسب کارشناس مسئول سنجش و امین الله مظفری کارشناس ارزیابی عملکرد و دیگر گروه های بازدیدی از حوزه‌های محل برگزاری […]

به گزارش بهبهان نو به نقل از  روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بهبهان صبح شنبه ۱۲خرداد ماه ۱۴۰۳ با حضور حسین آقاجری مدیر آموزش و پرورش بهبهان، جمشید شجاعی معاون آموزش متوسطه، عبدالله عباسیانی نسب کارشناس مسئول سنجش و امین الله مظفری کارشناس ارزیابی عملکرد و دیگر گروه های بازدیدی از حوزه‌های محل برگزاری امتحانات نهایی با هدف نظارت بر سلامت فرایند برگزاری امتحانات بازدید شد.