به گزارش بهبهان نو در راستای بازرسی مشترک از واحدهای صنفی طی گشت مشترک سرپرست اداره صمت و بازرسی اتاق اصناف صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴ خردادماه ۱۴۰۳ از واحدهای صنفی تولیدکنندگان نان فانتزی تعداد ۵ مورد تخلف صنفی کم فروشی کشف و متخلفین جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی گردیدند. […]

به گزارش بهبهان نو در راستای بازرسی مشترک از واحدهای صنفی طی گشت مشترک سرپرست اداره صمت و بازرسی اتاق اصناف صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴ خردادماه ۱۴۰۳ از واحدهای صنفی تولیدکنندگان نان فانتزی تعداد ۵ مورد تخلف صنفی کم فروشی کشف و متخلفین جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی گردیدند.

شهروندان محترم در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گران‌فروشی ، کم فروشی ، تقلب ، احتکار و عدم درج قیمت میتوانند گزارش خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت یا با شماره ۱۲۴ تماس حاصل فرمایند.

 

تخلف ۵ واحد صنفی تولید کننده نان فانتزی در بهبهان

تخلف ۵ واحد صنفی تولید کننده نان فانتزی در بهبهان