بر‌اساس اعلام دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، اولیای دانش‌آموزانی که می‌خواهند از خدمات سرویس حمل‌ و‌ نقل دانش‌آموزی استفاده کنند باید درخواست خود را تا اول تیر‌ در سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی (سپند) که توسط اتحادیه‌های تابعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور به آدرس https://irtusepand.ir طراحی و فعالیت می‌کند، ثبت کنند. تمام امور […]

بر‌اساس اعلام دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، اولیای دانش‌آموزانی که می‌خواهند از خدمات سرویس حمل‌ و‌ نقل دانش‌آموزی استفاده کنند باید درخواست خود را تا اول تیر‌ در سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی (سپند) که توسط اتحادیه‌های تابعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور به آدرس https://irtusepand.ir طراحی و فعالیت می‌کند، ثبت کنند.

تمام امور مربوط به حمل‌و‌نقل دانش‌آموزان در سامانه الکترونیکی پایش ناوگان دانش‌آموز (سپند) متعلق به وزارت کشور انجام می‌شود.

 

سرویس مدارس برخلاف سال‌های گذشته امسال براساس یک آیین‌نامه جدید‌ به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار شده و آموزش و پرورش تنها «نظارت» بر این حوزه را بر عهده دارد.