بهبهان نو – انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف خدمات رایانه ای شهرستان بهبهان با حضور هیئت اجرایی برگزاری انتخابات با شرکت اعضای تحت پوشش اتحادیه مزبور روز چهارشنبه مورخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۳ در محل سالن جلسات اداره صمت بهبهان برگزار گردید.  

بهبهان نو – انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف خدمات رایانه ای شهرستان بهبهان با حضور هیئت اجرایی برگزاری انتخابات با شرکت اعضای تحت پوشش اتحادیه مزبور روز چهارشنبه مورخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۳ در محل سالن جلسات اداره صمت بهبهان برگزار گردید.

 

انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف خدمات رایانه ای شهرستان بهبهان

انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف خدمات رایانه ای شهرستان بهبهان