به گزارش بهبهان نو به نقل از  روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان، سیدولی الله موسوی فرماندار شهرستان بهبهان، با همراهی مظلومی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با صابر علیدادی مدیرعامل شرکت آبفا استان خوزستان دیدار کردند      

به گزارش بهبهان نو به نقل از  روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهبهان، سیدولی الله موسوی فرماندار شهرستان بهبهان، با همراهی مظلومی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با صابر علیدادی مدیرعامل شرکت آبفا استان خوزستان دیدار کردند

 

دیدار فرماندار شهرستان بهبهان و نماینده مردم در مجلس با مدیرعامل شرکت آبفا استان خوزستان

دیدار فرماندار شهرستان بهبهان و نماینده مردم در مجلس با مدیرعامل شرکت آبفا استان خوزستان

 

 

دیدار فرماندار شهرستان بهبهان و نماینده مردم در مجلس با مدیرعامل شرکت آبفا استان خوزستان

دیدار فرماندار شهرستان بهبهان و نماینده مردم در مجلس با مدیرعامل شرکت آبفا استان خوزستان