به گزارش بهبهان نو، میزان فوتی‌های بهبهان در سال ۱۴۰۰ تا شهریورماه ۱۶۹ نفر می‌باشد.

به گزارش بهبهان نو، میزان فوتی‌های بهبهان در سال ۱۴۰۰ تا شهریورماه ۱۶۹ نفر می‌باشد.

 ۹۳.۵ درصد موارد افرادی که فوت کردند هیچگونه واکسنی دریافت نکرده‌اند

 

۴.۲ درصد موارد مربوط به افرادی بود که تنها یک دوز واکسن دریافت کرده بودند

 

تنها ۴ مورد مرگ در افراد کامل واکسینه در سنین ۵۰ تا ۹۰ سال مشاهده شد که ۳ مورد آن ها دارای بیماری‌های زمینه‌ای پر خطر بودند