بهبهان نو – در راستای بازرسی از واحدهای صنفی سطح شهرستان طی گشت مشترک بازرسی اداره صمت و اتاق اصناف از واحدهای صنفی لبنیات فروشی ، باطری فروشی خودرو ، تعمیرکاران لوازم برقی و خانگی تعداد ۴ فقره پرونده تخلف صنفی اعم از گران‌فروشی ، عدم درج قیمت کشف و متخلفین جهت سیر مراحل قانونی […]

بهبهان نو – در راستای بازرسی از واحدهای صنفی سطح شهرستان طی گشت مشترک بازرسی اداره صمت و اتاق اصناف از واحدهای صنفی لبنیات فروشی ، باطری فروشی خودرو ، تعمیرکاران لوازم برقی و خانگی تعداد ۴ فقره پرونده تخلف صنفی اعم از گران‌فروشی ، عدم درج قیمت کشف و متخلفین جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی میگردند.

شایان ذکر است گشت های بازرسی همه روزه فعال و با حضور میدانی سرپرست اداره صمت در حال انجام است.

شهروندان محترم در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی اعم از گران‌فروشی ، کم فروشی ، تقلب ، احتکار و عدم درج قیمت میتوانند گزارش خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت یا با شماره ۱۲۴ تماس حاصل فرمایند.

 

بازرسی از واحدهای صنفی بهبهان، 4 متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

بازرسی از واحدهای صنفی بهبهان، ۴ متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شدند