بر اساس گزارشات نظام مراقبت سندرمیک جاری در کشور از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا کنون بالغ بر ۱۱۱ مورد مثبت تب دانگ تا تاریخ ۳۰ خرداد ماه تشخیص داده شده است. مطابق بررسی اپیدمیولوژیکی انجام شده برای بیماران، اکثریت موارد تشخیص داده شده در خارج از کشور به بیماری مبتلا شده اند و از این […]

بر اساس گزارشات نظام مراقبت سندرمیک جاری در کشور از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا کنون بالغ بر ۱۱۱ مورد مثبت تب دانگ تا تاریخ ۳۰ خرداد ماه تشخیص داده شده است.
مطابق بررسی اپیدمیولوژیکی انجام شده برای بیماران، اکثریت موارد تشخیص داده شده در خارج از کشور به بیماری مبتلا شده اند و از این بین ۵ بیمار در شهر بندرلنگه تشخیص داده شده اند که بدون سابقه سفر به خارج کشور هستند و انتقال محلی محسوب می شوند.
بیماران اکثرا سابقه سفر به کشور امارات داشته اند و تعداد ۳ مورد از بیماران سابقه سفر به کشور های پاکستان، عمان و بنین (غرب آفریقا) داشته اند.
به غیر از یکی از بیماران که اهل آفریقا است، باقی بیماران دارای ملیت ایرانی هستند.
موارد مثبت وارده از خارج کشور عمدتا در استان فارس توسط دانشگاه های علوم پزشکی گراش، لار، جهرم و شیراز تشخیص داده شده اند.
باقی موارد در دانشگاه های هرمزگان، خراسان رضوی، بوشهر، چابهار، زاهدان، شهید بهشتی، گیلان، قم و قزوین تشخیص داده شده اند.
وضعیت عمومی اکثر بیماران پایدار است.
در حال حاضر پشه آئدس اجیپتی در استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان(چابهار و کنارک)، بوشهر(عسلویه و کنگان) و آئدس آلبوپیکتوس در استان گیلان گسترش دارد.