بهبهان نو – رئیس دادگستری شهرستان بهبهان از افزایش ۳۷ درصدی شکایت به دلیل توهین خبر داد و تعداد این شکایت را ۲۰۰۵ فقره در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد.   بر اساس این گزارش، کاهش سطح تحمل مردم را می‌توان یکی از دلایل اصلی این دست شکایات دانست.   مشروح خبر: https://behbahanno.ir/1697

بهبهان نو – رئیس دادگستری شهرستان بهبهان از افزایش ۳۷ درصدی شکایت به دلیل توهین خبر داد و تعداد این شکایت را ۲۰۰۵ فقره در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد.

 

بر اساس این گزارش، کاهش سطح تحمل مردم را می‌توان یکی از دلایل اصلی این دست شکایات دانست.

 

مشروح خبر:

https://behbahanno.ir/1697