به اطلاع اولیای محترم دانش آموزان پایه اول ابتدایی می رساند، با توجه به محدودیت زمانی اعلام شده از سوی وزارت متبوع، به منظور ثبت نام قطعی دانش آموزان پایه های ورودی با رعایت ضوابط مربوط و لزوم تعیین تکلیف فرایند ثبت نام و سفارش کتب درسی، خواهشمند است تا پایان هفته جاری، به منظور […]

به اطلاع اولیای محترم دانش آموزان پایه اول ابتدایی می رساند، با توجه به محدودیت زمانی اعلام شده از سوی وزارت متبوع، به منظور ثبت نام قطعی دانش آموزان پایه های ورودی با رعایت ضوابط مربوط و لزوم تعیین تکلیف فرایند ثبت نام و سفارش کتب درسی، خواهشمند است تا پایان هفته جاری، به منظور تعیین تکلیف وضعیت ثبت نام فرزندان خود به واحدهای آموزشی که قبلا در سامانه my.medu.ir، پیش ثبت نام نموده اند. مراجعه نمایند.

 

لازم به توضیح است، ثبت نام قطعی دانش آموزان در مدارس پس از تایید پیش ثبت نام دانش آموزان توسط مدیر مدرسه امکان پذیر می باشد.

 

قابل توجه اولیای دانش آموزان پایه اول ابتدایی

قابل توجه اولیای دانش آموزان پایه اول ابتدایی