به گزارش بهبهان نو به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهبهان، صبح سه شنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۳، با حضور مهدی افرا کارشناس روابط عمومی و مسئول کارگروه اطلاع رسانی و رسانه و اعضای کارگروه، اولین نشست کارگروه در راستای انجام اقدامات اولیه در خصوص پروژه مهر ۱۴۰۳ و برنامه ریزی […]

به گزارش بهبهان نو به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهبهان، صبح سه شنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۳، با حضور مهدی افرا کارشناس روابط عمومی و مسئول کارگروه اطلاع رسانی و رسانه و اعضای کارگروه، اولین نشست کارگروه در راستای انجام اقدامات اولیه در خصوص پروژه مهر ۱۴۰۳ و برنامه ریزی برای انجام وظیفه خطیر و مهم آگاهی بخشی اقدامات پروژه مهر آموزش و پرورش در سطح جامعه برگزار شد.

 

برگزاری اولین جلسه کارگروه اطلاع رسانی و رسانه در راستای پروژه مهر 1403

برگزاری اولین جلسه کارگروه اطلاع رسانی و رسانه در راستای پروژه مهر ۱۴۰۳