روز سه‌شنبه ۱۹ تیر ماه در نشست مدیریت مصرف انرژی استان به ریاست علی‌ اکبر‌ حسینی‌ محراب استاندار خوزستان مصوب شد که با توجه به گزارش هواشناسی و در راستای پایداری شبکه برق استان زمان اتمام فعالیت ادارات استان برای روز چهارشنبه ۲۰ تیرماه ساعت ۱۲ باشد. بیمارستان ها، مراکز درمانی، اورژانسی، خدمات‌رسانی، عملیاتی، امدادی، […]

روز سه‌شنبه ۱۹ تیر ماه در نشست مدیریت مصرف انرژی استان به ریاست علی‌ اکبر‌ حسینی‌ محراب استاندار خوزستان مصوب شد که با توجه به گزارش هواشناسی و در راستای پایداری شبکه برق استان زمان اتمام فعالیت ادارات استان برای روز چهارشنبه ۲۰ تیرماه ساعت ۱۲ باشد.
بیمارستان ها، مراکز درمانی، اورژانسی، خدمات‌رسانی، عملیاتی، امدادی، آتش‌نشانی و نوبت کاری از این مصوبه مستثنی هستند و طبق روال عادی ارائه خدمات می‌دهند.