اعلام ساعت کاری مراکز واکسیناسیون در بهبهان روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان از مورخه ۱۴۰۰/۶/۱۶ ساعات کاری مراکز تجمیعی واکسیناسیون در بهبهان به شرح زیر می باشد: ▪️شیفت صبح از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۳ ▪️شیفت عصر از ساعت ۱۸ لغایت ۲۲ ▪️شیفت شب از ساعت ۲۲ لغایت ۲ بامداد فقط مرکز تجمیعی علی بن […]

اعلام ساعت کاری مراکز واکسیناسیون در بهبهان

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان

از مورخه ۱۴۰۰/۶/۱۶ ساعات کاری مراکز تجمیعی واکسیناسیون در بهبهان به شرح زیر می باشد:

▪️شیفت صبح از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۳

▪️شیفت عصر از ساعت ۱۸ لغایت ۲۲

▪️شیفت شب از ساعت ۲۲ لغایت ۲ بامداد فقط مرکز تجمیعی علی بن ابی طالب